ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

τηλ: 695 805 7091 | email: terezakokk@gmail.com 
_____________________________________________
Επωνυμία: ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ 997007374 | ΔΟΥ ΚΑΜΑΛΑΤΑΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 152924245000
Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Επιμελητήριο Μεσσηνίας
_____________________________________________